Wie zijn wij?

PE-Training is in 2020 opgericht door vijf ervaren docenten van een excellente VMBO school in Rotterdam, met als doel om de slagingskans van leerlingen in het VMBO te vergroten. Vanuit onze passie en professionele deskundigheid om de leerlingen te helpen, zijn de docenten van PE-Training bij elkaar gekomen en is het idee ontstaan om na schooltijd overzichtelijke, persoonlijke (maatwerk) en doelgerichte trainingen aan te bieden.
Na een succesvolle periode op Melanchthon en de groeiende behoefte naar extra begeleiding in het onderwijs, willen wij dit ook op meerdere scholen aanbieden.

Tijdens de coronapandemie zijn de scholen voor een langere periode dicht geweest en heeft het onderwijs voor een groot gedeelte online plaatsgevonden. De gevolgen hiervan zijn groot geweest. Leerlingen ervaren mentale klachten vanwege het missen van bijvoorbeeld het een-op-een contact met hun vrienden en docenten op school. Daarnaast heeft deze pandemie leerlingen de kans ontnomen zich goed voor te bereiden op het verdere verloop van hun onderwijstraject. Denk bijvoorbeeld aan het eindexamen.

Onze ervaring leert dat bij VMBO leerlingen vaak een negatieve druk ligt op termen als ‘toets’ en ‘examen’. Deze druk kan voortvloeien uit gedachtes als ‘ik kan het niet’ en ‘ik ben niet goed genoeg’. Deze gedachtes stammen onder andere uit een tijd op de basisschool waar ze niet bij de ‘beste’ van de groep hoorden. Hier ligt wat ons betreft ook de grootste kans, want trainen gaat over beter worden en niet over slagen of falen. Met deze overtuiging in het achterhoofd zullen onze docenten, de leerlingen iedere training opnieuw benaderen.