Visie

PE-Training staat voor Persoonlijke Examen Training. Ons doel vloeit voort vanuit onze naam, namelijk: Persoonlijke training aanbieden voor leerlingen die tijdens de coronapandemie, de kans op ontwikkeling is ontnomen. Wij willen met een overzichtelijk, doelgericht en persoonlijk programma een impuls zijn in de ontwikkeling van leerlingen in het VMBO.

 

Syllabusgericht

Wij bieden een uniek lesprogramma aan, welke overzichtelijk, persoonlijk en doelgericht is.
Ons eigen ontwikkelde lesmateriaal is gericht op de eindtermen van verschillende AVO vakken op de middelbare school. Op dit moment focussen wij ons op de vakken; Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie en Economie. Dit kan ook uitgebreid worden naar andere vakken. Het lesmateriaal is ontwikkeld door ervaren docenten die een opbrengstgerichte methodiek hanteren.

 

Maatwerk

Ons programma is persoonlijk, omdat een periode altijd start met inventariseren op welk domein een leerling getraind kan worden. Dit doen we middels een nulmeting. Een leerling richt zich vervolgens alleen op domeinen waar extra oefening en begeleiding noodzakelijk is. Een periode wordt altijd afgesloten met een eindmeting. Op deze manier wordt voor leerlingen zichtbaar welke groei zij hebben doorgemaakt.

 

Van relatie naar prestatie

Leerlingen ontwikkelen zich het best als ze in hun eigen veilige leerklimaat op school met vertrouwelijke gezichten kunnen leren. PE-Training gelooft sterk in de kracht van de relatie tussen leerling en docent. Relatie is een keyword in dit proces. Wij gaan ook uit van het principe: ‘van relatie naar prestatie’. Om die reden wordt er vanuit PE-Training zoveel mogelijk gepoogd om een vaste vakdocent te koppelen aan een leerling of klas. Op deze manier kan er gebouwd worden aan een relatie. Elke lessenreeks begint ook met een kennismakingsles waarin docent en leerling elkaar eerst beter leren kennen. Wij geloven dat, als de basis tussen leerling en trainer goed is, het leren gemakkelijker zal gaan.

 

Bekwame docenten

Ook Opleidingsschool Rotterdam (OSR), een samenwerkingsbestand van drie schoolbesturen en drie lerarenopleidingen, ondersteunt deze visie. Daarom werken wij samen met (OSR) studenten die in de laatste fase van hun lerarenopleiding zitten en al werkzaam zijn in het onderwijs. Wij, van PE-Training, garanderen op deze manier een bekwame student die leerlingen gepassioneerd traint om te excelleren in hun schoolloopbaan.

PE-Training biedt dus meer dan alleen bijlessen. Wij nemen in feite het gehele proces van A tot Z over van de school.